گروه جانداران از دید یک دانش آموز

پسرم بیا پای تخته به چند تا سوال جواب بده
بفرمایید بپرسید خانم معلم
جانداران به چند گروه تقسیم میشن ؟
 چهار گروه خانم معلم
به نظرم اشتباه جواب دادی ولی حالا بشمار ببینم
 گیاهان ، حیوانات ، انسانها و بچه ها
معلم : بچه ها مگه انسان نیستن ؟
حق با شماست خانم معلم پس میشن سه گروه
خیلی خوب دوباره بشمار
 گیاهان ، حیوانات و بچه ها
پس انسانها چی شدن ؟
 اونایی که قلباشون پر از عشق و محبت بود تو گروه بچه ها موندن بقیه هم رفتن به گروه حیوانات خانم معلم ...!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید