رفقای بامرام و دختر با مرام تر

دو تا رفیق عاشق یک دختر میشن

دختره میگه من 2 جام مشروب برای شما میارم

تو یکیش زهر ریختم ...

هرکس زنده بمونه اون با من ازدواج میکنه ...!

 

رفیق اولی میخوره میگه : به سلامتی این که من بمیرم و رفیقم به عشقش برسه ♥

رفیق دومی میخوره میگه: به سلامتی این که من بمیرم و رفیقم به عشقش برسه ♥

 

بعد دختره یه پیک میخوره میگه زهر تو این بود !

میخورم به سلامتی رفاقت این دو رفیق ، که هیچوقت به هم نخوره ..

 

♥ به افتخاره همه دختـرهای باوفا و بامرام

/ 0 نظر / 4 بازدید