بنز و موتور

یارو نشسته بوده پشت بنز آخرین سیستم، داشته صد و هشتاد تو اتوبان میرفته، یهو میبینه یک موتور گازی ازش جلو زد! خیلی دلخورمیشه، پا رو میذاره رو گاز، با سرعت دویست از بغل موتوره رد میشه. یک مدت واسه خودش خوش بوده میره، یهو میبینه متور گازیه غیییییژ ازش جلو زد! دیگه پاک قاطی می کنه با دویست و چهل تا از موتوره جلو میزنه. همینجور داشته با آخرین سرعت میرفت...ه، یهو میبینه، موتور گازیه مثل تیر از بغلش رد شد!! طرف کم میاره ؟ میزنه کنار به موتوریه هم علامت میده . خلاصه دوتایی وامیستن کنار اتوبان، یارو پیاده میشه، میره جلو موتوریه، میگه: آقا ! من مخلصتم، فقط بگو چطور با این موتور گازی روی ما رو کم کردی؟! موتوریه با رنگ پریده، نفس زنان میگه : والله ... داداش... خدا پدرت رو بیامرزه وایستادی!...کش شلوارم گیر کرده به آیینه بغلت!!!

نتیجه اخلاقی :

اگه می بینید بعضی ها در کمال بی استعدادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای دارند ببینید کش شلوارشان به کدام مدیر گیر کرده

 

ضمنا نظر فراموش نشه

/ 0 نظر / 6 بازدید